Влизане в Office Live Small Business

Подготовка на сайта; галерии със снимки и документи

Действия със сайта – задаване права на други потребители; архив, възстановяване и изтриване на сайт

Смяна на името на сайта

Дизайн на сайта

Редактиране на страници

Създаване на нова страница; навигация в сайта – менюта, подменюта, заглавия